Kuasa Media di Indonesia

Bincang Buku sore ini tentang “Kuasa Media di Indonesia” di Kedai Tjikini bekerjasama dengan Penerbit Marjin Kiri. Ross Tapsell (Australian National University), selaku penulis buku berjudul sama, hadir. Penanggap adalah Andina Dwifatma (panajournal.com dan pengajar ilmu komunikasi) dengan moderator Arlian Buana (Manajer Konten Geotimes).

Leave a Reply

Close Menu